Close

Elektronický podpis

Nejsnazší cesta k certifikátu

Jdeme na to

Spolehlivý servis

Působnost po celém území ČR

Více zde

Zaměřujeme se na

Aktuality

e-Recept

Podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, je povinnost elektronické preskripce stanovena s účinností od 1. ledna 2018.  Získání kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis je ne…
Více zde

EET

Do Elektronické evidence tržeb se měli ve třetí fázi od 1. 3. 2018  zapojit i podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti, které nejsou vyjmenované v 1., 2. nebo 4. fázi, to jsou …
Více zde

eIDAS

Dne 1.7.2016 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické …
Více zde


Působnost po celé ČR

FF

NOTSERVIS a.s. © 2018