Close

Společnosti

 • Elektronická komunikace se státní správou – epodatelna
 • Podpis PDF dokumentů
 • Podpis emailů
 • Elektronizace veřejných zakázek na www.ezak.cz
 • Komunikace s agenturami zajišťující dotace z EU
 • Elektronické podání daňového přiznání k DPH
 • Elektronický podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ
 • V oblasti hotelnictví možno zaslat elektronicky podepsané oznámení cizinecké policii o pobytu cizinců


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Dne 1.7.2016 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně: eIDAS). Společnost NOTSERVIS a.s., významný partner společnosti První certifikační autorita, a.s. (I.CA), poskytuje své služby v souladu s nařízením eIDAS a platnou legislativou ČR. Ve spolupráci s I.CA nabízí svým klientům veškeré související služby v oblasti PKI – analýzy dopadů nové legislativy, návrhy konkrétních řešení, realizace služeb u koncového klienta.


Společnost První certifikační autorita, a.s. (I.CA) dlouhodobě spolupracuje se společností NOTSERVIS a.s. na mnoha projektech, které zasahují jak do sféry státní správy, tak i do sféry komerční.

Specializací naší společnosti je poskytování odborných služeb pro členy profesních komor a to zejména pro Notářskou komoru ČR a jednotlivé advokátní, exekutorské kanceláře a daňové kanceláře. Dále se zabýváme službami pro korporátní klientelu.

Společnost NOTSERVIS a.s., jako partner I.CA, poskytuje klientům kvalitní služby v mnoha oblastech:

 • vydávání certifikátů I.CA přímo u koncových klientů,
 • vydávání certifikátů I.CA na hromadných akcích klientů (školení, semináře, předem naplánované akce vydávání certifikátů),
 • bezplatné zavedení a poskytování služby kvalifikovaných časových razítek I.CA a následná správa klienta (instalace, fakturace, statistiky odběru),
 • služby správy certifikátů (správa životního cyklu certifikátů, instalace a výměna kořenových certifikátů, obnova certifikátů),
 • správa a implementace HW a SW, který je dodáván společně s certifikáty certifikační autority,
  komplexní správou výpočetní techniky,
 • působnost na celém území ČR za jednotných podmínek.

Vzájemná spolupráce společnosti První certifikační autorita, a.s. a společnosti NOTSERVIS a.s., je tedy zárukou vysokého standardu poskytovaných služeb v oblasti vydávání, správy a implementace produktů a služeb certifikační autority.

K datu 1.2.2015 převzal NOTSERVIS a.s. společnost SC Service s.r.o. včetně celého zákaznického sektoru zejména v oblasti zdravotnictví, korporátní klientely a advokacie.