Close

e-Recept

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Od 1. ledna 2018 vzniká povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky. Tato povinnost se týká všech předepisujících lékařů, tedy i minoritních skupin (laboratorní lékaři, hygienici, epidemiologové, nepracující důchodci, lékařky na mateřské dovolené a další). Z povinnosti elektronické preskripce nejsou vyjmuta žádná zdravotnická zařízení, ani pokud jde o jejich specializovanou činnost nebo velikost. Povinnost se týká i přímo řízených zdravotnických zařízení resortu Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra i Ministerstva spravedlnosti.


Společnost První certifikační autorita, a.s. (I.CA) dlouhodobě spolupracuje se společností NOTSERVIS a.s. na mnoha projektech, které zasahují jak do sféry státní správy, tak i do sféry komerční.

Specializací naší společnosti je poskytování odborných služeb pro členy profesních komor a to zejména pro Notářskou komoru ČR a jednotlivé advokátní, exekutorské kanceláře a daňové kanceláře. Dále se zabýváme službami pro korporátní klientelu.

Společnost NOTSERVIS a.s., jako partner I.CA, poskytuje klientům kvalitní služby v mnoha oblastech:

  • vydávání certifikátů I.CA přímo u koncových klientů,
  • vydávání certifikátů I.CA na hromadných akcích klientů (školení, semináře, předem naplánované akce vydávání certifikátů),
  • bezplatné zavedení a poskytování služby kvalifikovaných časových razítek I.CA a následná správa klienta (instalace, fakturace, statistiky odběru),
  • služby správy certifikátů (správa životního cyklu certifikátů, instalace a výměna kořenových certifikátů, obnova certifikátů),
  • správa a implementace HW a SW, který je dodáván společně s certifikáty certifikační autority,
    komplexní správou výpočetní techniky,
  • působnost na celém území ČR za jednotných podmínek.

Vzájemná spolupráce společnosti První certifikační autorita, a.s. a společnosti NOTSERVIS a.s., je tedy zárukou vysokého standardu poskytovaných služeb v oblasti vydávání, správy a implementace produktů a služeb certifikační autority.

K datu 1.2.2015 převzal NOTSERVIS a.s. společnost SC Service s.r.o. včetně celého zákaznického sektoru zejména v oblasti zdravotnictví, korporátní klientely a advokacie.